კლინიკა ფუნქციონირებს 2014 წლიდან, დაკომპლექტებულია მაღალ კვალიფიცირებული სამედიცინო პერსონალით.  • სამედიცინო სფეროს განვითარებაზე ორიენტაცია;
  • პაციენტსა და მის უსაფრთხოებაზე ორიენტაცია;
  • მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა;
  • მაღალტექნოლოგიური ინოვაციური სამედიცინო სერვისების დანერგვა;
  • სამედიცინო პერსონალის განათლებასა და კვალიფიკაციაზე მუდმივი ზრუნვა;ბანერი

DRX 9000 აპარატიASM © 2016