კლინიკა "ექსტრა" აწარმოებს კლინიკურ,ბიოქიმიურ,იმონოლოგიურ და ბაქტერიოლოგიურ გამოკვლევებს მაღალკვალიფიციური სპეციელისტების მეშვეობით უახლესი მეთოდებით. გამოკვლევებს აწარმოებს წამყვანი სპეციალისტი ექიმი-ლაბორანტი ნინო ხაჭაპურიძე.
ბანერი

DRX 9000 აპარატიASM © 2016